نمایشگاه‌های فـرهــنگ استـان‌هــا

همــکاری در برگــزاری نمایشــگاه‌هــای فرهنگــی و هنــری بـا عنـوان فـرهــنگ استـان‌هــا در دانشـگاه‌هـای تهـران، شهـیــد بهشـتی، امیـر کبیـر و شـهـیــد رجایـی از سـال ۱۳۸۳ تــا ۱۳۹۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *