جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی – داستان تابستان – شب دوم – خراسان

در شب دوم داستان تابستان گروه موسیقی آیین خراسان به هنرنمایی پرداخت که با استقبال چشمگیر تماشاچیان پایتخت‌نشین همراه بود.

ادامه

جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی-داستان تابستان-مرداد و شهریورماه ۱۳۹۶-بوستان تمدن تهران-افتتاحیه

گزارش تصویری نخستین روز جشنواره اقوام ایران زمین-موسیقی و آیین اقوام ایرانی- ۳مردادماه۱۳۹۶- عکس: محسن طاهری  

ادامه