هفتمین جشن “سلام مازندران” در مجموعه برج آزادی تهران برگزار می شود

آری آری شاد بودن به همین آسانیست #ما_جملگی_میزبانیم #دیدار_نوروزی_مازندرانی_ها_مقیم_تهران این مراسم با همت مرکز فرهنگی هنری پارپیرار و با همکاری

ادامه

ششمین آیین نکوداشت” روز مازندران و تیرماسیزه شو” در برج آزادی تهران برگزار می شود

نامگذاری ایام به مناسبت های خاص می تواند فرصت مناسبی را ایجاد کند تا در خصوص آن متناسبت اقدامات خاصی

ادامه