ششمین آیین نکوداشت” روز مازندران و تیرماسیزه شو” در برج آزادی تهران برگزار می شود

نامگذاری ایام به مناسبت های خاص می تواند فرصت مناسبی را ایجاد کند تا در خصوص آن متناسبت اقدامات خاصی

ادامه

برپایی آیین‌های مرتبط با روز مازندران؛ چرا و چگونه؟

بنام اون خدایی که کریمه                                                                                                       و جور توم مهربونتر من نعیمه سخنی با فرهیختگان سرزمین سرسبز تبرستان که امروز از

ادامه

دل نوشته استاد فرهود جلالی پیرامون چرایی و چگونگی برپایی آیین‌های روز مازندران – هفته نامه روجا – یکشنبه ٣٠ مهر ماه ١٣٩٦ برابر با اول تیرما ١٥٢٩ تبری

  بنام اون خدایی که کریمه و جور توم مهربونتر من نعیمه دل نوشته ای پیرامون چرایی و چگونگی پاسداشت

ادامه

دومین جلسه هم ا‌ندیشی ستاد مردمی بزرگداشت روز مازندران در تاریخ ۳۰مهرماه روز یک شنبه در محل تهران موسسه فرهنگی هنری پارپیرار برگزار شد.

بنام اون خدایی که کریمه وجور توم مهربونتر من نعیمه دومین جلسه هم ا‌ندیشی ستاد مردمی بزرگداشت روز مازندران در

ادامه