نخستین همایش موانع فرهنگی توسعه پایدار مازندران با حضور مسئولان و نخبگان ملی و استانی برگزار گردید.

نخستین همایش موانع فرهنگی توسعه پایدار استان مازندران با اهداف شناسایی چالش ها و موانع فرهنگی توسعه پایدار؛ ایجاد فضایی

ادامه

هفتمین جشن “سلام مازندران” در مجموعه برج آزادی تهران برگزار می شود

آری آری شاد بودن به همین آسانیست #ما_جملگی_میزبانیم #دیدار_نوروزی_مازندرانی_ها_مقیم_تهران این مراسم با همت مرکز فرهنگی هنری پارپیرار و با همکاری

ادامه

ششمین آیین نکوداشت” روز مازندران و تیرماسیزه شو” در برج آزادی تهران برگزار می شود

نامگذاری ایام به مناسبت های خاص می تواند فرصت مناسبی را ایجاد کند تا در خصوص آن متناسبت اقدامات خاصی

ادامه

برپایی آیین‌های مرتبط با روز مازندران؛ چرا و چگونه؟

بنام اون خدایی که کریمه                                                                                                       و جور توم مهربونتر من نعیمه سخنی با فرهیختگان سرزمین سرسبز تبرستان که امروز از

ادامه