دومین جلسه هم ا‌ندیشی ستاد مردمی بزرگداشت روز مازندران در تاریخ ۳۰مهرماه روز یک شنبه در محل تهران موسسه فرهنگی هنری پارپیرار برگزار شد.

بنام اون خدایی که کریمه وجور توم مهربونتر من نعیمه دومین جلسه هم ا‌ندیشی ستاد مردمی بزرگداشت روز مازندران در

ادامه