هفتمین جشن “سلام مازندران” در مجموعه برج آزادی تهران برگزار می شود

آری آری شاد بودن به همین آسانیست #ما_جملگی_میزبانیم #دیدار_نوروزی_مازندرانی_ها_مقیم_تهران این مراسم با همت مرکز فرهنگی هنری پارپیرار و با همکاری

ادامه

ششمین آیین نکوداشت” روز مازندران و تیرماسیزه شو” در برج آزادی تهران برگزار می شود

نامگذاری ایام به مناسبت های خاص می تواند فرصت مناسبی را ایجاد کند تا در خصوص آن متناسبت اقدامات خاصی

ادامه

برپایی آیین‌های مرتبط با روز مازندران؛ چرا و چگونه؟

بنام اون خدایی که کریمه                                                                                                       و جور توم مهربونتر من نعیمه سخنی با فرهیختگان سرزمین سرسبز تبرستان که امروز از

ادامه

دومین جلسه هم ا‌ندیشی ستاد مردمی بزرگداشت روز مازندران در تاریخ ۳۰مهرماه روز یک شنبه در محل تهران موسسه فرهنگی هنری پارپیرار برگزار شد.

بنام اون خدایی که کریمه وجور توم مهربونتر من نعیمه دومین جلسه هم ا‌ندیشی ستاد مردمی بزرگداشت روز مازندران در

ادامه