گزارش ششمین روز جشنواره آیینی اقوام ایران زمین در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب در روزسه شنبه میزبان اقوام ترکمن،کرمانج وکتول گلستان بود.درششمین روز ازجشنواره فرهنگ وهنر اقوام ابتدا طبق روال روزهای قبل جمشیدپهلوان حرکات طشت،دوچرخه ،تاب …رادربندبازی انجام داد.سپس گروه موسیقی ایینی علی آبادکتول به اجرای نغمات آن دیارپرداختندکه یادآورفیلم پایتخت نیزبوده است.درادامه چند بازی الاغ سواری که هنوز دربعضی نقاط بومی وجود دارد اجراشد.درادامه مجری برنامه خانم جعفرپور گروه موسیقی ترکمنی ازگنبدکاووس را به سن دعوت کرد این گروه که لباس های زیبایی نیز برتن داشتندنغمات ترکمنی را برای حاضرین اجراکردند. همچنین آیین نمایشی وطنزسیاه یاقوت باموضوع کتاب وخانواده ومسابقه با دو زوج جوان برگزار گردید که نشاط وخنده ای طبیعی حاضرین رابه همراه داشت. درادامه برنامه آیین رقص چوب کرمانج وقشمه نوازی بود که شور وهیجان خاصی را درفضا حاکم نمودند پایان بخش برنامه اجرای گروه موسیقی کرمانج بودکه به اجرای قطعاتی ازنغمات خراسان پرداختند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *